//mbspsu.ac.in/wp-content/uploads/2021/02/objectives-2.jpg
(MBSPSU) ਐਕਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਹਨ: –
 • ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ।

 • ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

 • ਰਵਾਇਤੀ, ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

 • ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ।

 • ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

 • ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

 • ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ, ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।

 • ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ।

 • ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

 • ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

 • ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ।

 • ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ।

 • ਖੇਡ ਅਕਾਦਮੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਲੱਬਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ, ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਨੇੜਲਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।

 • ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ।

 • ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ; ਅਤੇ

 • ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।